Bespaar tot wel 30%   

Subsidie

Wanneer er een bedrijfsverhuizing in de planning staat is het niet alleen belangrijk om stil te blijven staan bij het praktische aspect van de verhuis. Een andere, minstens even belangrijke factor is terug te vinden in de kostprijs die voor de zakelijke verhuis dient te worden betaald. Voor veel bedrijven is deze een doorn in het oog waardoor ze dan maar op zoek gaan naar mogelijkheden om op de verhuiskosten te besparen. Dat is in de praktijk evenwel niet zo voor de hand liggend, in tegendeel. Vaak betekent besparen op de kostprijs van je bedrijfsverhuizing namelijk ook dat je moet inboeten op vlak van zekerheid en kwaliteit. Een andere potentieel interessante mogelijkheid om te besparen op een bedrijfsverhuizing is terug te vinden in het bestaan van een mogelijke subsidie, maar is die er wel? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen verzameld op deze pagina!

Bestaat er zoiets als een subsidie bedrijfsverhuizing?

In eerste instantie is het natuurlijk van belang om te kijken naar het feit of er nu wel of niet zoiets bestaat als een subsidie voor een bedrijfsverhuizing. Het is namelijk weliswaar bekend dat er subsidies bestaan voor particuliere verhuizingen, maar daar ben je als bedrijf niet mee vooruit geholpen, in tegendeel. Helaas is het zo dat er in de praktijk geen echte subsidie voor een bedrijfsverhuizing bestaat. Het enige waar je als bedrijf welke verhuist naar een andere locatie dan ook aanspraak op kan maken zijn subsidies voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen wanneer je wenst te besparen op de energiekosten van je nieuwe locatie.

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat er voor wat een bedrijfsverhuizing betreft dus geen subsidie kan worden aangewend. Dat is vervelend, want voor veel bedrijven zou dit er voor zorgen dat de hele verhuis op financieel vlak voor hen wat draaglijker wordt. Dat er geen subsidie voor een bedrijfsverhuizing bestaat is echter eigenlijk vrij voor de hand liggend. Waarvoor zou er nu bijvoorbeeld een subsidie voor moeten worden voorzien? In ieder geval, ga je een verhuis van je bedrijf plannen en wil je kunnen besparen op de kosten die daarmee gepaard gaan? In dat geval zal je het helaas toch ergens anders moeten zoeken dan in een subsidie.

Let op, een particuliere subsidie is geen zakelijke subsidie!

Ondanks het feit dat er op dit ogenblik dus geen sprake is van een subsidie voor een zakelijke verhuizing of een bedrijfsverhuizing is het wel zo dat er subsidies bestaan voor particulieren die hun intrek willen gaan nemen in een nieuwe woonst. Het is mogelijk dat je ook als bedrijf vermoedt dat je hier je graantje van kan meepikken, maar in de praktijk is dat jammer genoeg niet het geval, in tegendeel. Er wordt vooraleer er een dergelijke subsidie wordt toegekend namelijk altijd eerst een bepaald onderzoek ingesteld. Daarnaast dienen er ook verschillende documenten te worden voorgelegd ter staving van de verhuiskosten en dus ook de aanvraag voor het verkrijgen van de subsidie. Het mag dan ook duidelijk zijn, ook al bestaan er particuliere subsidies voor een verhuis, als bedrijf kan je hier op geen enkele manier ook maar enige aanspraak op maken.

Financiële compensatie voor de werknemers bij een bedrijfsverhuizing

Dat er als bedrijf geen subsidie kan worden aangevraagd voor een bedrijfsverhuizing betekent nog niet dat ook de werknemers geen aanspraak maken kunnen maken op een zekere financiële tegemoetkoming. Keerzijde van de medaille is helaas wel dat deze vergoeding afkomstig moet zijn van het bedrijf die de verhuis gaat uitvoeren. Waarom? Zeer eenvoudig. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat ook de werknemers door de zakelijke verhuis geconfronteerd zullen worden met bepaalde, extra kosten. Deze kosten kunnen ze op deze manier deels laten indekken. Betekent dit dat elke werknemer van een bedrijf bij een verhuis zomaar aanspraak kan maken op een bepaalde tegemoetkoming? Nee, dat niet. Om recht te hebben op een dergelijke financiële tussenkomst moet de werkkracht namelijk op een afstand van 10 kilometer van het werk komen wonen. In dat geval zou hij (of zij) aanspraak kunnen maken op een verhuisvergoeding tot wel 7.750 euro.

 

Bovenstaande valt bij veel bedrijven in slechte aarde omdat zij vinden dat hun werknemers op deze manier gewoon gratis geld krijgen. Toch is er meer aan de hand. Op het ogenblik dat een werknemer genoodzaakt is om te verhuizen naar een nieuw adres dicht(er) bij de nieuwe locatie van het bedrijf betekent dit immers uiteraard dat hij of zij ook heel wat opofferingen moet maken. Bovendien kost het verhuizen naar een andere locatie uiteraard ook geld. Om aanspraak te kunnen maken op de verhuisvergoeding bij een nieuwe functie is het wel zo dat de werknemer(s) binnen de twee jaar dienen te verhuizen. Doen ze dit niet? Dan zien ze de verhuisvergoeding alsnog aan hun neus voorbij gaan. Hoeveel er exact zal worden uitbetaald is bovendien geheel afhankelijk van de situatie in kwestie evenals van de gemaakte afspraken met het bedrijf waarvoor de personen in kwestie werkzaam zijn.